قوانین قبرستان در ارتباط با سنگ مزار

۱- مطابق با قوانین بهشت زهرا تهران (س) نصب هر گونه چراغ ، نیمکت ، کتیبه و گلدان در هر یک از قطعات بهشت زهرا تهران ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

۲- نصب هر گونه باغچه و یا قرنیز(جهت ارتفاع دادن به سنگ قبر) برای مزار در قطعات توسعه (قطعات صد به بالا) مخالف قوانین بهشت زهرا تهران می باشد و در صورت مشاهده توسط بازرسان سازمان بهشت زهرا پس از اطلاع دادن به خانواده فرد متوفی سنگ مزار توقیف شده. جهت مشاهده سنگ قبرمطابق با این قانون، ازقسمت مدل سنگ مزار، دسته سنگ قبرهای همسطح را مشاهده نمایید.

۳- طبق قوانین سنگ قبر بهشت زهرا تهران نصب سنگ با ارتفاع قرنیز ۱۰ سانتی متر فقط در قطعات ۱ تا ۱۱۲ با صدور مجوز سازمان امکان دارد و بیش از این ارتفاع غیرقانونی می باشد و درصورت مشاهده ابتدا به خانواده متوفی اعلام می گردد واگر هیچ گونه اقدامی از طرف خانواده متوفی صورت نگیرد سنگ توقیف می گردد.

۴- اندازه و ابعاد سنگ مزارها درکلیه قطعات آرامستان بهشت زهرای تهران در صورتی که قطعات قبر یک طبقه باشد حداکثر ابعاد سنگ مزار ۱۰۰*۵۰ سانتی متر مربع است و اگر قطعات دارای قبرهای دو و سه طبقه باشند حداکثر ابعاد سنگ قبر ۱۸۰*۶۰ سانتی متر مربع بوده و در صورت عدم رعایت ابعاد، ابتدا به وارث متوفی اعلام می شود و درصورت تغییر ندادن ابعاد سنگ مورد نظر توقیف می گردد.

۵- زمان ورود و صدور مجوز برای نصب سنگ مزار از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۸ صبح الی ۲ بعد از ظهر و در روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ظهر بوده و بعد از این ساعت تعطیل می باشد. در روزهای پنج شنبه و جمعه امکان نصب هر مدل سنگ به دلیل شلوغی و زیارت اهل قبور ممنوع می باشد.

۶- زمان نصب هر سنگ از لحظه ورود به آرامگاه بهشت زهرا تهران تا نصب حداکثر ۴۸ ساعت بوده و در صورتی که این زمان طولانی تر شود سازمان بهشت زهرا مسئول می باشد.

.
منابع:
.http://jamejamonline.ir
.https://ir.sputniknews.com
.http://www.besooyedoost.com
.https://iranmazar.com
.http://namnak.com