۱. هر گاه از کنار قبرستانی عبور کردید و ۱۱ بار سوره توحید را قرائت نمایید نه تنها برای اموات برای خود هم ثوابت بزرگی را ذخیره نموده اید.

۲. اگر برای اموات ۱۱ بار سوره قدر را بخوانید نه تنها خیراتی برای اموات جمع نموده اید بلکه خودتان را از ترس روز قیامت محفوظ نموده اید.

۳. با پرداخت بدهی‌های میت می‌توانید برای وی یک نوع خیرات انجام دهید تا میت شما به راحتی در قبر آرام بگیرد.

۴. با انجام کار‌های نیک و با ارزش سعی کنید برای اموات خود خدا بیامرز هدیه بگیرید تا این هدیه بزرگترین خیرات برای اموات می‌باشد.

۵. و در انتها همانطور که برای هممان مسلم است نیکی و شاد کردن دل هر موجودی کافیست به نیت و یا یاد والدین یا امواتتان باشد ثواب آن شادی و خیر باعث شادی امواتتان نیز میگردد.
.
منابع:
.https://www.parsine.com