اشعار شهید | شعر سنگ قبر و سنگ مزار شهید

ای جوان ای کشته اسلام و دین

خون پاکت ریخته شد در راه قرآن مبین

نام نیکویت علی است و امیر

تو شهید سنگری ای پاسدار دلیر

**** **** ****

شهات، راهشان شد، ره دلخواهشان شد

منای سرخ سنگر، چو قربانگاهشان شد

**** **** ****

جان را نثار معشوق پروانه سان نمودند

تا شمع محفل عشق گردد بسی فروزان

بشنو از آن شهیدان (فزت و رب الکعبه)

چون از ازل ببستند بالایزال پیمان

**** **** ****

شهیدم من که با نیروی ایمان

به حکم رهبر و فرمان یزدان

دفاع از کشور اسلام نمودم

در این ره جان خود قربان نمودم

**** **** ****

از خوان خون گذشتند صبح ظفر سواران

پیغام فتح دادندآن سوی جبهه یاران

گلگونه شهیدان ، با خون گل بشویند

تا سرخ تر نماید رخسار روزگاران

**** **** ****

بر خیز و ببین صحنه ایثار شهید

بر خیز و ببین نخل گهر بار شهید

گر فکر کنی شهید رفت از برما

کوته نظری، مرده مپندار شهید

**** **** ****

هشدار که یارناامیدی نشوی

زنهار که غرق در پلیدی نشوی

رفتند حسینیان و گلگون کفنان

هشیار در این عرصه یزیدی نشوی

**** **** ****

شهادت سرآغاز پایندگی است

نترسم زمرگی که خود زندگیست

**** **** ****

شهیدان قصه پر سوز عشقند

شهیدان شمع عالم سوز عشقند

شهیدان راهیان کوی یارند

شهیدان عاشق و خونین تبارند

**** **** ****

شهید آسوده و راحت بمیرد

به سوی آسمانها پر بگیرد

جدا چون گشت مرغ روحش ازجان

بسوی آسمانها پربگیرد

**** **** ****

خدایا کن اجابت این دعایم

که باشد افتخاری از برایم

بروز حشر ای خلاق سبحان

شوم محشور با جمع شهیدان

**** **** ****

شهیدان نامه ی گلگون نوشتند

شهادت نامه را با خون نوشتند

بنازم اینهمه ایمان و ایثار

بتاریخ جهان قانون نوشتند

**** **** ****

من آن شمعم که خاکستر ندارم

شهید مکتبم پیکر ندارم

**** **** ****

معراج حسین و قتلگاه ایست اینجا

سرچشمه جویبار ماه است اینجا

بر غربت گل خدا گواه است اینجا

مرغان حرم بال بخون می سایند

**** **** ****

معراج حسین و قتلگاه ایست اینجا

سرچشمه جویبار ماه است اینجا

بر غربت گل خدا گواه است اینجا

مرغان حرم بال بخون می سایند

**** **** ****

یا رب شهیدان در شهادت چه دیدند

کز ما بریده سوی تو هجرت گزیدند

در راه اسلام و یقین از جان گذشتند

پیمان سرخ خویش را با خون نوشتند

**** **** ****

ایران یولندا من جان وردم

گله دگدی شهید اولدم قان وردم

دیون منه هیچکس آغلامایسین

یونا گورا، من اسلاما جان وردم

**** **** ****

ردائی سرخ و گلگون داشت آن یار

دلی عاشق چو مجنون داشت آن یار

شفق بر سر خی او غبطه میخورد

تو گویی ریشه در خون داشت آن یار

**** **** ****

شهیدان نامه اینبا رنگ خونند

ز خطر و نامه ودفتر برونند

سر آغازش بنام سرخ هابیل

ختامش راندانم چند و چوننند

**** **** ****

شهیدان جمله کوچیدند و رفتند

چو دریایی خروشیدند و رفتند

شبی خفته میان حجله خون

ردای سرخ پوشیدند و رفتند

**** **** ****

میگفت کفن به جسم پاکم نکنید

غافل ز مسیر تابناکنم نکنید

بر سینه ی آسمان حق جایم بود

خورشیدم من ،اسیر خاکم نکنید

**** **** ****

پاسدارم و هرگز نکنم پشت به میدان

گر سر برود من نروم از سر پیمان

**** **** ****

یا رب دلم از غم حسین محزون کن

در سینه ما محبتش افزون کن

جز مهر حسین هر آنچه باشد به دلم

خون ساز و زدیده ام بیرون کن

**** **** ****

آنانکه غمت بجان خریدند حسین

یکباره دل از جهان بریدند حسین

افسوس که گلگون کفنان ایران

جان داده و کربلا ندیدند حسین

**** **** ****

از بهر وطن ما ز سرو جان گذشتیم

مادر تو مکن گریه کن مرغ چمنم من

ای ملت ایران شهید وطنم من

آراسته جوانم که خونین کفنم من

**** **** ****

مادر هیچ مکن گریه تو درباره ی من

پیروی از ره حق است ره چاره ی من

حمد ولله که شده رخت شهادت به تنم

نور محض است کنون منزل همواره من

**** **** ****

شهیدان شاهدان زنده هستند

چو خورشید جهان تابنده هستند

شهیدان گر چه رفتنداز بر ما

ولی در قلب ما پاینده هستند

**** **** ****

ما که شهیدان بخون خفته ایم

با عمل خود به جهان گفته ایم

یا شرف و زندگی و افتخار

یا تن و جان را به ره حق نثار

**** **** ****

پدر جان کربلا را یاد آور

حسین سر جدا را یاد آور

نشینی در کنار مرقد من

شهید نینوا را یاد آور

.
منابع:
.https://nasimstone.ir