مندرجات اعلامیه ترحیم

۱- ذکر خداوند

۲- اشعار یا قطعات ادبی (پدر/مادر/فرزند/سایر)

۳- عکس متوفی که معمولا در کنار اشعار قرار می گیرد

۴- مقدمه معرفی متوفی

۵- نام متوفی که معمولا با خط خیلی درشت و ضخیم نوشته می شود

۶- اگر متوفی بزرگ یک خانواده باشد با ذکر (بزرگ خاندان …) در این قسمت متذکر می گردند.

۷- شغل متوفی (در صورتی که دارای شغل یا بازنشته باشد مثل: کارمند بازنشسته اداره … /کارمند سازمان …)

۸- انتسابات
برای مردان: (فرزندِ… /همسرِ… /پدرِ… /برادرِ…/پدرخانمِ… /دامادِِ… /پدربزرگِ… /عمویِ… /باجناقِ… /شوهر خواهرِ… /برادر زنِ…)
برای زنان: (فرزندِ …/ همسرِ … / والدهِ … /خواهرِ … / مادرخانمِ … / خواهر خانمِ …. / مادربزرگِ …)
اگر فردی از افراد فوق مرحوم شده باشد در جلوی نامش مرحوم ذکر می گردد.

۹- نوع مراسم، تاریخ، از ساعت … تا ساعت، آدرس، زنانه یا مردانه

۱۰- وسیله ایاب و ذهاب: (وسیله ایاب و ذهاب از محل … آماده می باشد.)

۱۱- ذکر جملاتی جهت تشویق به حضور در مراسم

۱۲- مراسم از طرف چه کسانی برگزار می شود: (از طرف خانواده های: … /خانواده های داغدار: …)

۱۳- اظهار همدردی کنندگان: این موضوع در بعضی شهرها اضافه شده است که در آن نام سازمانها، شرکت ها، ادارات و مراکزی که اظهار همدردی با صاحبان عزا نموده اند قید می گردد.
.
منابع:
.http://www.irantarhim.com