بخش های مختلف یک اعلامیه ترحیم

مقدمه آگهی ترحیم معرفی متوفی

۱- شروع با:

روح ملکوتی عارف واصل و سالک کامل فرخ یاد … از قالب تن پرواز کرد و به ابدیت پیوست

تسلیم به بارگاه الهی زیباترین تصمیم است…

با دلی دردناک و قلبی اندوهگین درگذشت …

با نهایت ناباوری، دریغ بسیار و اندوهی عمیق و فراموش ناشدنی …

با تسلیم در برابر مشیت الهی درگذشت …

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت …

با نهایت تأسف و تألم درگذشت…

با چشمانی پر اشک و قلوبی پر خون مصیبت فقدان عزیزمان …

در نهایت بهت و ناباوری، با دلی آکنده از غم و درد درگذشت …

پرواز ناگهانی … دنیایی از غم و اندوه، برای ما به ارمغان آورد.

.

۲- بعد از عناوین فوق موارد ذیل بنا به موضوع می‌آید:

مادری مهربان/ همسری دلسوز/ مادری فداکار/ دبیری فرهیخته/ استاد دانشگاه/ مشاوری فهیم/ عبد صالح خدا/ معلم اخلاق/ عالم ربانی/ اسوه تقوی و فضیلت / بانوی آب و آئینه / صاحب سجاده نور / اسوه نجابت و گذشت و ایثار/ عارف واصل / سالک کامل / فرخ یاد /

.

۳- پس از آن موارد ذیل به مناسبت  اضافه می‌شود:

مرحوم مغفور شادروان/ جوان ناکام / جنت مکان/ خلد آشیان/ بزرگ خاندان

.

مقدمه اعلامیه فوت

درگذشت بانویی/… با فضیلت و دلسوز و مهربان از شیفتگان خاندان عصمت و طهارت

با کوله باری از غم و اندوه درگذشت …

با تسلیم به مشیت الهی و با نهایت تأثر و تألم درگذشت …

با افسوس و اندوهی جانکاه درگذشت …

با دلی شکسته و اندوهی ژرف درگذشت …

.

ذکر نام خدا یا سرصفحه اعلامیه ترحیم

در اول اطلاعیه‌های فوت، معمولاً ذکری از خداوند می‌شود، مانند عبارات ذیل:

لدوا للموت و ابنوا للخراب (بزایید برای مردن و بسازید برای خراب کردن)
بار خدایا تو مهربانی که کریمانه می‌بخشی و حکیمانه می‌ستانی
قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین
به نام خالق مهربانی که زنده می‌کند و می‌میراند
از خداوند شروع و به خداوند ختم می‌شود
و نترسیم از مرگ، مرگ پایان کبوتر نیست
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک
ما همه جلوه حقیم و به او باز می‌گردیم
همه از اوییم و به سوی او باز می‌گردیم
قرب حق از جنس هستی رستن است
رفت از بر من آن که مرا مونس جان بود
کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون
به نام او که همیشه جاوید است
آن که نمردست و نمیرد خداست
ما عندکم ینفد و ما عند الله باق
هر چه محبوب پسندد زیباست
که یکی هست و نیست جز او
بازگشت همه به سوی اوست
بقاء مختص ذات اقدس اوست
بقاء مختص ذات یگانه اوست
به نام آفریدگار مرگ و زندگی
جاودانگی فقط از آن اوست
به نام هستی بخش لایزال
تنها اوست که پایدار است
به نام یگانه نگارنده عشق
ما ز بالاییم و بالا می‌رویم
به نام یکتا لایق ستایش
همه فانی‌اند و او باقی
بقا مختص ذات اوست
انا لله و انا الیه راجعون
هوالحی الذی لایموت
به نام دانای راز دل‌ها
به نام او که از اوییم
باقی و برقرار اوست
به نام دلدار دلآرام
به نام یزدان پاک
به نام ایزد یکتا
ماندنی اوست
او باقی است
اوست پایدار
هوالمحبوب
هوالرحمن
هوالفتاح
هوالباقی
هوالقهار
هوالحی
یا حق

.
منابع:
.https://namajam.com