نمونه از برخی اشعار و متون مناسب برای اعلامیه ترحیم

مهربانی گسترده

تو که دانشت، خانه‌ها را استوار و راه‌ها را هموار می‌ساخت
تو که مهربانی را گسترده می‌خواستی و انسانیت را ستایش می‌کردی
هیچ‌کس چون تو سرود زیبای یاری رساندن بر قله‌های رفیع عشق را
بی هیچ ادعا و بی هیچ چشمداشتی فریاد نمی‌کرد
و آنگاه که باید یاری می‌شدی، هیچ‌کس را یارای یاری رساندن به تو نبود

.

امور خیریه

در پایان اطلاعیه فوت فردی چنین نوشته بود:

ضمناً یادآوری می‌شود که شادروان … وصیت، و از فامیل، اقوام، دوستان، آشنایان، همسایگان، همکاران خواهش نمودند که از آوردن دسته گل، پلاکارد پارچه‌ای و کاغذی، عکس و اعلامیه به مجلس ختم خودداری و هزینه آن را به امور خیریه پرداخت فرمایند تا موجب رضای خداوند متعال و آمرزش فقید سعید گردد.

.

عید بر مزار

در آخر اطلاعیه چهلم فردی چنین نوشته بود:

ضمناً به دلیل حلول ماه شوال در روز عید سعید فطر، از ساعت … تا … بر سر مزار آن مرحوم واقع در … گرد هم آمده، تا با اشک دیده تربت پاکش را شستشو دهیم.

.
منابع:
.https://namajam.com