زمان ارسال تاج گل برای مراسم ترحیم

بهترین زمان ارسال تاج گل برای مراسم ترحیم چه زمانی است؟

زمان ارسال تاج گل برای مراسم مختلف، به نوع حضور شما در مراسم بستگی دارد.

گاهی به دلایلی در یک مراسم ترحیم نمی‌توانید شرکت کنید و برایتان مهم است که صاحب عزا متوجه همدردی شما باشد و با خرید تاج گل مناسب و ارسال آن قبل از مراسم مسجد به درب منزل آن‌ها، می‌توانید این کار را انجام دهید. این‌گونه صاحب عزا می‌تواند از تاج گل در مسجد نیز استفاده کند.

البته امروزه بیشتر مراسمی ترحیم یک روزه هستند و مثلا صبح مراسم دفن انجام می‌گیرد، برای ظهر به رستوران می‌روند و بعد از ظهر نیز در مسجد مراسم ختم برگزار می‌شود. بنابارین برای این گونه مراسم بهتر است که تاج گل را به محل دفن بفرستید تا بتوانند در رستوران و مسجد نیزاز تاج گل استفاده کنند.

اگر خود شما نیز می‌خواهید در مراسم حضور داشته باشید، بهتر است طوری هماهنگ کنید که تاج گل به طورهمزمان با حضور شما در مراسم به مسجد یا منزل صاحب عزا برسد.
.
منابع:
.https://www.gol.gift