نمونه قرارداد اجرای مراسم

موضوع قرار داد : جهت برگزاری مراسم ختم یا سالگرد  

طرف اول : سفارش دهنده میزبان مراسم یا سفارش دهنده : نام : نام خانوادگی : نام پدر : شماره شناسنامه : آدرس : تلفن همراه : تلفن ثابت :

طرف دوم : متصدی تالار نام : نوع خدمات :

آدرس : تلفن :

این قرارداد فی مابین آقای /خانم ………………………. که بعنوان طرف اول نامیده میشوند از یک طرف و آقای /خانم ………………………………… که بعنوان طرف دوم با شرایط و مقررات ذیل منعقد میگردد.

شماره قرارداد
سالن پذیرایی
تاریخ برگزاری مراسم
ساعت برگزاری مراسم
ساعت شروع سرو غذا
ساعت اتمام مراسم
ورودیه مجموعه

 

تبصره 1: در صورتیکه تعداد میهمانان بیش از 300 نفر باشد ورودیه اخذ نمیگردد.

سفارش داده شده : جهت مراسم …………………… با تعداد میهمان …………. در تاریخ …………………… و به ازای هر نفر …………………… طبق لیست و منوی شماره ………… درخواستی وانتخابی که بپیوست ضمیمه است محاسبه میگردد.

نوع منوی انتخابی
نرخ خدمات جانبی
مجموع نرخ به ازای هر نفر
تعداد میهمان
جمع کل به ازای هر نفر(ریال)

 

خدمات جانبی :

نورپردازی
موسیقی
گل آرایی و..
شمع آرایی و…
اتاق عقد و…
ظروف و لوازم
توضیحات

 

مبلغ قرار داد بحروف :

مبلغ پیش دریافت حداکثر 40%معادل ریال بابت رزرو مراسم ………………………….. برای تاریخ………………….. بصورت نقدی طی چک حواله

بانکی دستگاه پوز دریافت گردید .

شرایط قرار داد اجرایی :

در زمان عقد قرار داد مبلغ ………………………… ومابقی تا 15 روز قبل ازاجرای مراسم تسویه میگردد.

تعدا میهمانان اعلام شده در این قرار داد …………………. نفر قطعی می باشد و هر گونه تغییر احتمالی می بایست تا 10روز قبل از اجرای مراسم بصورت کتبی از سوی طرف اول اعلام گردد.

هر گونه اضافه یا کسر تعداد میهمان بر عهده میزبان می باشد و مدیریت تالار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

شرایط پرداخت :

بصورت نقدی قبل از اجرای مراسم تسویه میگردد .

نوسانات قیمت تاثیری در قرارداد و میزان مبلغ آن نخواهد داشت. به قیمت های فوق 10% حق سرویس و 9% ارزش افزوده اضافه میشود.

شرایط فسخ قرار داد:

*در صورت کنسلی این قرارداد از سوی متولی به هر علتی استرداد وجه پرداختی به مهمان از طرف این واحد صنفی به صورت ذیل انجام خواهد پذیرفت .

تا 45 روز مانده به موعد این قرارداد 5% از حداقل منوی قرارداد کسر میگردد.

تا 30 روز مانده به موعد این قرارداد 15% از حداقل منوی قرارداد کسر میگردد.

تا 15 روز مانده به موعد این قرارداد 20% از حداقل منوی قرارداد کسر میگردد.

کمتر از 10 روز مانده به موعد این قرارداد 30% از حداقل منوی قرارداد کسر میگردد.

تبصره 3: در صورت فوت هر یک از اعضای خانواده درجه 1و2 در صورت جابجایی تاریخ از سوی طرفین با کسر 10% از کل

قرار داد اولیه قابل تغییر می باشد در غیر اینصورت طرف دوم طبق ضوابط اجرایی می تواند عمل نماید .

تعداد میهمانان اعلام شده از سوی طرف اول یا میزبان در این قرار داد قطعی و هر نوع تغییر احتمالی در تاریخ مراسم بعهده میزبان

می باشد . از این رو بواسطه شفافیت موضوع یک نماینده در زمان و تاریخ مراسم به مدیریت تالار جهت تحویل سرویس پذیرایی و

تطبیق آن با نوع در خواست میزبان معرفی و رسید میگردد.

* در صورتیکه بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی مراجع ذیصلاح، اجرای هرگونه مراسم ممنوع اعلام گردد، بواسطه خارج بودن اراده طرفین برای اجرای مراسم، در صورت توافق تاریخ دیگری در قالب صورتجلسه تنظیم و در صورت عدم توافق از سوی میزبان حداکثر تا سقف 3 ماه و در سه قسط، نسبت به استرداد وجه از سوی تالار اقدام شود .

* در صورت بروز هرگونه حادثه غیر مترقبه برای طرف دوم (تالار) در صورت توافق طرفین ضمن تهیه صورتجلسه مربوطه نسبت به تغییر تاریخ جدید اقدام و در صورت عدم توافق از سوی طرف اول ( میزبان) نسبت به استرداد وجه حداکثر تا سقف مدت 60 روز طی دو قسط از تاریخ تنظیم صورتجلسه پرداخت گردد.

 

امضاءنماینده بمنزله امضاء میزبان می باشد .عدم معرفی نماینده بعنوان پذیرش مراتب اعلامی از سوی مدیریت تالار می باشد .

مقررات و شرایط اجرای مراسم از سوی مجموعه یا تالار:

الف – رعایت کلیه شئونات اسلامی الزامی و سرو هرگونه مشروبات الکل اکیداً ممنوع است.

ب- فیلمبرداری و عکاسی میبایست براساس قوانین انتظامی بوده و از افراد و یا شرکتهای دارای مجوز میبایست استفاده گردد.

پ- آوردن هر گونه ادوات موسیقی و وسایل به مجموعه و تالار ممنوع می باشد .

ت- میزبان در قبال هر گونه خسارت از سوی مدعوین به تالار مسئول بوده و میبایست جبران خسارت نماید.

ث- کلیه غذاها ی اضافی درپایان مجلس متعلق به میزبان بوده و میبایست از سوی تالار به ایشان و یا نماینده معرفی شده با اخذ رسید تحویل گردد.

د- در صورت پذیرش تأمین میوه و شیرینی از سوی تالار، با توجه به نامحدود بدون پذیرش از سوی تالار، در پایان مجلس میوه و شیرینی اضافی متعلق به تالار میباشد.

ذ- مسئولیت اعلام کتبی مراسم به اداره محترم اماکن بعهده متصدی تالار بوده و میزبان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

 

این قرارداد در … صفحه با … بند و پیوست منوی اجرایی ،در دو نسخه تهیه و تنظیم شده است و هر

کدام حکم واحد دارند .

امضاءسفارش دهنده یا متولی مراسم امضاءسفارش گیرنده یا متصدی تالار

.
منابع:
.http://etshemiran-tfc.ir