میوه مناسب مراسم ختم

پرتقال:

در فصول سرد پرتقال یکی از میوه های در دسترس برای پذیرایی است. پرتقال های تامسون ممکن است خشک باشند و پرتقال شمال را هم نمی توان خیلی با کلاس میل کرد، زیرا بیش از حد آبدار است. بنابراین حتماً مطمئن شوید پرتقال ها از کیفیت مطلوبی برای پذیرایی برخوردار باشند.

.

سیب:

سیب قرمز و سیب زرد را میتوان در پذیرایی ها استفاده کرد. سیب های زرد معمولا شیرین تر هستند. اگر در اواخر زمستان قصد خرید سیب را دارید مطمئن شوید که سیب ها سرما زده نباشند. سیب سرما زده ظاهر بسیار سالمی دارد ولی از داخل خراب است.

.

موز و خیار:

موز و خیار در تمام فصول سال با کیفیت مطلوبی موجود می باشند و میتوان از این دو میوه برای پذیرایی از مهمان ها استفاده کرد.
.
منابع:
.https://tashrifino.com

.http://www.rajeoon.com